Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Název kurzu: Galvanické pokovení

Obsah kurzu: Kurz je určen pro pracovníky galvanických provozů, kteří si potřebují získat či si doplnit vzdělání v této kvalifikačně náročné technologii povrchových úprav. Program studia umožňuje porozumět teoretickým základům a získat potřebné vědomosti o základních technologiích galvanického pokovení. Cílem studia je zabezpečit potřebnou kvalifikaci a certifikaci pracovníkům galvanoven, zvýšit efektivnost těchto provozů a zlepšit kvalitu galvanických povrchových úprav.

 • Příprava povrchu před pokovením
 • Principy vylučování galvanických povlaků
 • Technologie galvanického pokovení
 • Následné a související procesy
 • Bezpečnost práce a provozů v galvanovnách
 • Zařízení galvanoven
 • Kontrola kvality povlaků
 • Ekologické aspekty galvanického pokovení
 • Příčiny a odstranění chyb v povlacích
 • Exkurze do předních provozů povrchových úprav

Termín: bude upřesněn - předpoklad říjen 2019

Počet účastníků: min. 10 účastníků

Délka kurzu (dny): 42 hodin (7 dnů)

Vedoucí studia: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. – Centrum pro povrchové úpravy

Odborní garanti:

 • doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - Centrum pro povrchové úpravy
 • Ing. Petr Szelag – Pragochema, a.s.

Místo konání: Praha (bude upřesněno)

Cena kurzu: 9 800,- Kč bez DPH (za jednoho účastníka)

Kurz je rozdělen do tří dvoudenních bloků s výukou dle harmonogramu. Na závěr kurzu se uskuteční exkurze do vybraného galvanického provozu a konzultace k specializovaným odborným okruhům dle přání a zaměření posluchačů.

Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám.

Po úspěšném ukončení kurzu bude účastníkovi vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky.

Vyučovací hodina má 45 minut.

Identifikační údaje dodavatele

 • Název Ing. Jan Kudláček, Ph.D. – Centrum pro povrchové úpravy
 • Sídlo Na Studánkách 782, 551 01 Jaroměř
 • Adresa pro doručování Ing. Jan Kudláček – Centrum pro povrchové úpravy Semonice 110, 551 01 Jaroměř, Czech Republic
 • IČ 72806231
 • DIČ CZ7806093317
 • Kontaktní osoba Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
 • Kontaktní telefon +420 605 868 932
 • Kontaktní e-mail info@povrchari.cz
Galvanické pokovení - nabídka studia
Galvanické pokovení - přihláška
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest