Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Galvanické pokovení

Termín zahájení - Předpoklad květen 2018

Místo konání: Praha (bude upřesněno)

Rozsah: 42 hodin (7 týdnů)

Cena za účastníka 9800,- Kč bez DPH

Obsah kurzu: Kurz je určen pro pracovníky galvanických provozů, kteří si potřebují získat či si doplnit vzdělání v této kvalifikačně náročné technologii povrchových úprav. Program studia umožňuje porozumět teoretickým základům a získat potřebné vědomosti o základních technologiích galvanického pokovení. Cílem studia je zabezpečit potřebnou kvalifikaci a certifikaci pracovníkům galvanoven, zvýšit efektivnost těchto provozů a zlepšit kvalitu galvanických povrchových úprav.

Vedoucí studia: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. – Centrum pro povrchové úpravy

Odborní garanti:

  • doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - Centrum pro povrchové úpravy
  • Ing. Petr Szelag – Pragochema, a.s.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku emailem.

Galvanické pokovení - nabídka studia
Galvanické pokovení - přihláška
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest