Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

CTIV – Centrum technologických informací a vzdělávání při Ústavu strojírenské technologie,

Fakulty strojní ČVUT v Praze a

CPÚ – Centrum pro povrchové úpravy

připravili na základě aktuálních potřeb technické veřejnosti

ODBORNÝ SEMINÁŘ ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ PŘED LEPENÍM

Záměrem této odborné akce je seznámit konstruktéry, projektanty, technology a další technickou veřejnost s bezpečnými, šetrnými a rychlými způsoby čištění povrchů před technologiemi lepení.

Předpokládaný termín březen – duben 2021*

* Dle celospolečenské situace a počtu přihlášených

Z připravovaného programu, který bude následně upřesněn:

  • Čištění a předúpravy povrchů
  • Kontrola čistoty povrchu
  • Automatizace a robotizace pracovišť předúpravy pro lepení
  • Kontrola lepených spojů
  • Normy a certifikace pro pracoviště předúprav povrchů a lepení
  • Příčiny a chyby v předúpravách povrchů a lepení
  • Příspěvky výrobců prostředků pro čištění a lepení
  • Zodpovězení dotazů z praxe

Vzhledem k velkému zájmu o tuto problematiku a k současným omezujícím opatřením, zajištění vhodné místnosti, eventuálně k zajištění bezkontaktního způsobu výuky, dovolujeme si požádat všechny zájemce o včasné přihlášení na adresu tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz. Případné dotazy k programu na telefonu organizátorů.

Vložné semináře činí 500,- Kč bez DPH (605,- Kč včetně DPH) za posluchače a zahrnuje náklady na organizační výdaje. Přihláška.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
ODBORNÝ GARANT
Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz
+420 602 341 597

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE
ORGANIZAČNÍ GARANT
Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz
+420 720 108 375

Mediální podpora: povrchari.cz, Technický týdeník

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest