Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Pozvánka - 15. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav ve dnech 28. – 29. listopadu 2018

Vážení přátelé povrcháři,

Za Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovolujeme pozvat na další Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“ v Brně na Myslivně, kde se tradičně setkávají povrcháři z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a okolí – letos již po patnácté ve dnech 28. a 29. listopadu.

Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky a informace. Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře.

Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání a spolkové činnosti povrchářské obce.

Jestliže přijmete naše pozvání k účasti, budeme se těšit na Vaši aktivní účast a především setkání s Vámi se všemi opět na 15. Ročníku setkání povrchářů na Myslivně.

Jestliže přijmete naše pozvání k účasti, budeme se těšit na Vaši aktivní účast a setkání s Vámi se všemi opět na Myslivně.

Za Centrum pro povrchové úpravy,

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

Progresivní technologie povrchových úprav:

 • nové materiály pro povrchové úpravy a strojírenství
 • progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
 • chyby, příčiny a důsledky nevhodných povrchových úprav
 • prostředky a způsoby pro čištění povrchů
 • optimalizace technologií povrchových úprav
 • povlaky pro náročné podmínky
 • povlaky, povrchy a tribologie

Legislativa v oboru povrchových úprav:

 • emisní limity a podmínky provozování technologií povrchových úprav
 • zkoušení průmyslových výrobků, zařízení a povrchových úprav
 • normy oboru povrchových úprav

Management provozů povrchových úprav:

 • kvalitativní ukazatele povrchu, povlaků a vrstev
 • měřící technika v oboru povrchových úprav a strojírenství
 • bezpečnost provozů, management rizik
 • certifikace pracovníků a pracovišť

Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou

Prezentace na semináři:

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu
Program ke stažení (pdf) Pozvánka ke stažení (pdf)

Organizační pokyny pro účastníky

15. Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“ se uskuteční v celém areálu hotelu Myslivna na okraji Brna ve dnech 28. a 29. 11. 2018.

Prezence účastníků semináře je 27.11.2018 od 17:00 do 18:00 a 28.11.2018 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu Myslivna. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na www.povrchari.cz

Cena dvoudenního semináře pro jednoho účastníka je 3800,‐ Kč + 21% DPH, pro další účastníky z téže firmy je cena snížena na 3200,‐ Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, účast na společenském večeru a občerstvení během akce. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám).

Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce, v hotelu Myslivna. Účastníci si hradí ubytování samostatně. Informace naleznete též na internetových stránkách www.povrchari.cz Dále je možno zajistit individuální ubytování v blízkosti hotelu Myslivna (cca 10 min chůze). Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.hotelmyslivna.cz.

Přihláška:

Termín pro zaslání názvu přednášky a přednášejícího je do 31.10.2018 a termín pro zaslání textu přednáškya inzerce do sborníku je 12.11.2018. Termín pro zaslání závazné přihlášky je do 23.11.2018.

Přihlásit se je možné elektronickou přihláškou (doporučujeme) nebo lze použít formulář Přihláška (dokument word) a odeslat jej na info(zavinac)povrchari.cz

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest