Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Pozvánka - 16. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav ve dnech 4.12. – 5.12 2019

Vážení přátelé povrcháři

Za Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovolujeme pozvat na další Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“ v Brně na Myslivně, kde se tradičně setkávají povrcháři z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a okolí – letos již po šestnácté ve dnech 4. a 5. prosince.

Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky a informace. Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře.

Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře.

Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání a spolkové činnosti povrchářské obce.

Jestliže přijmete naše pozvání k účasti, budeme se těšit na Vaši aktivní účast a především setkání s Vámi se všemi opět na 16. ročníku setkání povrchářů na Myslivně.

Za Centrum pro povrchové úpravy se těší na tradiční setkání s Vámi nejen o netradičních technologiích,

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

Progresivní technologie povrchových úprav:

 • nové materiály pro povrchové úpravy a strojírenství
 • progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
 • chyby, příčiny a důsledky nevhodných povrchových úprav
 • prostředky a způsoby pro čištění povrchů
 • optimalizace technologií povrchových úprav
 • povlaky pro náročné podmínky
 • povlaky, povrchy a tribologie

Legislativa v oboru povrchových úprav:

 • emisní limity a podmínky provozování technologií povrchových úprav
 • zkoušení průmyslových výrobků, zařízení a povrchových úprav
 • normy oboru povrchových úprav

Management provozů povrchových úprav:

 • kvalitativní ukazatele povrchu, povlaků a vrstev
 • měřící technika v oboru povrchových úprav a strojírenství
 • bezpečnost provozů, management rizik
 • certifikace pracovníků a pracovišť

Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou

Prezentace na semináři:

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu
Program ke stažení (docx)
Pozvánka ke stažení (pdf)

Organizační pokyny pro účastníky

16. Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“ se uskuteční v celém areálu hotelu Myslivna na okraji Brna ve dnech 4. a 5.12.2019.

Prezence účastníků semináře je 3.12.2019 od 17:00 do 18:00 a 4.12.2019 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu Myslivna. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na www.povrchari.cz

Cena dvoudenního semináře pro jednoho účastníka je 3800,‐ Kč + 21% DPH, pro další účastníky z téže firmy je cena snížena na 3300,‐ Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, účast na společenském večeru a občerstvení během akce. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám).

Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce, v hotelu Myslivna. Účastníci si hradí ubytování samostatně. Informace naleznete též na internetových stránkách www.povrchari.cz. Dále je možno zajistit individuální ubytování v blízkosti hotelu Myslivna (cca 10 min chůze). Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.hotelmyslivna.cz.

Termín pro zaslání názvu přednášky a přednášejícího je do 31.10. 2019 a termín pro zaslání textu přednášky a inzerce do sborníku je 15.11.2019. Termín pro zaslání závazné přihlášky je do 30.11.2019.

Přihláška:

Přihlásit se je možné elektronickou přihláškou (doporučujeme) nebo lze použít formulář Přihláška (dokument word (*.docx)) a odeslat jej na info(zavinac)povrchari.cz

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest