Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Pozvánka - 18. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav ve dnech 23.11. – 24.11.2022, Orea Congress hotel Brno

Vážení přátelé povrcháři a strojaři.,

Dovolujeme si Vás jménem organizátorů letošního odborného semináře ''Myslivna 22'' pozvat na tradiční největší setkání povrchářů a strojařů, které se letos uskuteční ve dnech 23. a24. listopadu v OREA Congress Hotelu v Brně (dříve Voroněž).

Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky a informace. Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře.

Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře.

Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání a spolkové činnosti povrchářské a strojařské obce.

Jestliže přijmete naše pozvání k účasti na tomto semináři, budeme se těšit na společná setkání, letos aktuálně s cílem vzájemné pomoci a spolupráce, v době nedostatku téměř všeho, včetně zdravého rozumu, pro udržitelný rozvoj našich firem, zemí a jejich obyvatel.

Za Centrum pro povrchové úpravy a za Povrcháře se těšíme na tradiční setkání s Vámi, letos nejen o netradičních technologiích ale i o netradičních zdrojích energií.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

Progresivní technologie povrchových úprav:

 • nové materiály pro povrchové úpravy a strojírenství
 • progresivní a netradiční technologie povrchových úprav
 • chyby, příčiny a důsledky nevhodných povrchových úprav
 • prostředky a způsoby pro čištění povrchů
 • optimalizace technologií povrchových úprav
 • povlaky pro náročné podmínky
 • povlaky, povrchy a tribologie

Legislativa v oboru povrchových úprav:

 • emisní limity a podmínky provozování technologií povrchových úprav
 • zkoušení průmyslových výrobků, zařízení a povrchových úprav
 • normy oboru povrchových úprav

Management provozů povrchových úprav:

 • kvalitativní ukazatele povrchu, povlaků a vrstev
 • měřící technika v oboru povrchových úprav a strojírenství
 • bezpečnost provozů, management rizik
 • certifikace pracovníků a pracovišť

Součástí akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou

Prezentace na semináři:

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu

Vzhledem k současným aktuálním ''dočasným'' problémům, bude letošní program semináře zaměřen především na praktické možnosti a potřeby, jak se bránit této krizi a zvládat energetické úspory, nejen v povrchářských technologiích, ale ve strojírenství vůbec.


Pozvánka ke stažení (pdf)

Organizační pokyny pro účastníky

18. Mezinárodní odborný seminář ''Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav '' se uskuteční v areálu OREA Congress Hotelu u brněnského výstaviště ve dnech 23. a 24. 11.2022.

Prezence účastníků semináře bude 23.11.2022 od 8:00 do 9:00 hodin v prostorách hotelu OREA Congress Hotel. Odborný program začíná v Kongresovém sálu v 9:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na www.povrchari.cz

Cena dvoudenního semináře pro jednoho účastníka je 5000,- Kč + 21% DPH, pro další účastníky z téže firmy je cena snížena na 4500,- Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, účast na společenském večeru a občerstvení během akce. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám).

Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce, v hotelech OREA Hotel Voro Brno a OREA Congress Hotel Brno.

Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.orea.cz/hotel-voro a www.orea.cz/hotel-congress-brno

Termín pro zaslání názvu přednášky a přednášejícího je do 20.10. 2022, termín pro zaslání textu přednášky a inzerce do sborníku 4.11. 2022 a termín pro zaslání závazné přihlášky je do 10.11. 2022.

Přihláška:

Přihlásit se je možné elektronickou přihláškou (doporučujeme) nebo lze použít formulář Přihláška (dokument word (*.docx)) a odeslat jej na info(zavinac)povrchari.cz

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest