Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie - 4.10.2018 od 10:00 do 14:00

Vážení přátelé povrcháři,

Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s progresivními a netradičními technologiemi používanými ve vyspělém strojírenství.

Tento odborný seminář se uskuteční 4. 10. 2018 od 10 do 14 hodin na brněnském výstavišti v přednáškovém sále 102 ve výškové budově BVV (vstup vlevo od brány 1).

Akce je připravena Centrem pro povrchové úpravy – CPÚ a správou brněnských veletrhů a výstav – BVV.

Akci hradí BVV a organizátoři akce, přesto z důvodu kapacity sálu si Vás dovolujeme požádat o včas zaslanou přihlášku na email: jiri.kuchar@fs.cvut.cz nebo elektronickou přihláškou.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. ODBORNÝ GARANT Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz +420 602 341 597

Ing. Jiří Kuchař ORGANIZAČNÍ GARANT Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz +420 720 108 375

Mediální podpora: Technický týdeník, Průmyslové spektrum, povrchari.cz

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest