Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný seminář - VĚDĚT JAK - Technologické odpovědi na otázky strojírenské praxe - 10.10.2019 od 10:00 do 14:00

Záměrem této akce je seznámit technickou veřejnost s progresivními a netradičními technologiemi používanými ve vyspělém strojírenství.

Tento odborný seminář se uskuteční 10. 10. 2019 od 10 do 14 hodin na brněnském výstavišti v přednáškovém sále 102 ve výškové budově BVV (vstup vlevo od brány 1).

Z programu:

  • Aby šrouby nepraskaly
  • Aby chlazení chladilo a topení topilo
  • Aby lepené spoje byly bezpečné
  • Aby ocel nekorodovala
  • Abychom věděli JAK

Akce je připravena Centrem pro povrchové úpravy – CPÚ, správou brněnských veletrhů a výstav – BVV a Fakultou strojní ČVUT v Praze, Ústavem strojírenské technologie.

Akci hradí BVV a organizátoři akce, přesto z důvodu kapacity sálu si Vás dovolujeme požádat o včasné zaslání přihlášky na email: jiri.kuchar@fs.cvut.cz nebo elektronickou přihláškou

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
ODBORNÝ GARANT
Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz
+420 602 341 597

Ing. Jiří Kuchař, IWE
ORGANIZAČNÍ GARANT
Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz
+420 720 108 375

Mediální podpora: povrchari.cz, Průmyslové spektrum, Technický týdeník

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest