Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

1. odborný seminář TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice - 25. - 26. 4. 2018

Vážení přátelé povrcháři,

Za Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář týkající se problematiky technologií čištění a předúprav povrchu.

Spolu s Vámi, chceme vytvořit novou odbornou akci se zaměřením na problematiku, která má největší vliv na další výrobní technologie a povrchové úpravy. Aktivní účast je možná příspěvkem na semináři či do sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře. Těšíme se všichni, že na semináři najdeme prostor a čas i pro potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře.

Věříme, že toto setkání, napomůže k dalšímu rozvoji vzdělávání a spolkové činnosti nejen povrchářské obce.

Jestliže přijmete naše pozvání k účasti, budeme se těšit na Vaši aktivní účast a setkání s Vámi se všemi v Čejkovicích.

Za Centrum pro povrchové úpravy,

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Odborný garant semináře

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

 • Význam a volba předúprav povrchů
 • Strojírenské materiály a jejich čištění
 • Optimalizace volby předúpravy povrchů
 • Čištění a předúpravy pro náročné aplikace
 • Netradiční způsoby předúprav povrchu
 • Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy
 • Prostředky a zařízení pro přípravy povrchu
 • Technologie na zítra (lepení, 3D aditivní ...) pro strojírenství
 • Měřící technika a způsoby vyhodnocení čistoty povrchů
 • Environmentální povinnosti ve výrobě

Program

Součástí této akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyer hotelu

Organizační pokyny pro účastníky

Odborný seminář „Technologie čištění a předúprav povrchu“ se uskuteční v celém areálu hotelu Zámek c malebných moravských Čejkovicích ve dnech 25. a 26. 4. 2018.

Prezence účastníků semináře je 24.4.2018 od 17:00 do 18:00 a 25.4.2018 od 9:00 do 10:00 hodin v prostorách hotelu Zámek. Odborný program začíná v Loveckém sále v 10:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na tomto webu

Cena dvoudenního semináře je 3800,- Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, účast na společenském večeru a občerstvení během akce.

Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce v ubytovacích kapacitách Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám). Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.hotelcejkovice.cz

Přihláška

Přihláška - šablona *.doc

Leták PDF

Úplný program odborného semináře

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest