Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Odborný seminář TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice - 3.4. - 4.4.2019

Vážení přátelé povrcháři,

Poloha jihomoravských Čejkovic, je tradičním místem setkávání Povrchářů a Strojařů na odborných seminářích, pro svoji dostupnost ze všech míst našich zemí a blízkého okolí, především i kolegů ze Slovenska.

Atmosféru tohoto místa a prostředí Čejkovického zámku, respektive Templářské tvrze, si připomenou a vychutnají všichni, kdo přijedou na letošní jarní setkání na odborný seminář „Technologie čištění a předúpravy povrchu“.

Přijměte pozvání na dalším setkání s cílem vzájemného předávání poznatků a myšlenek odborníků z firem, výzkumných organizací a škol. Na seminář o problematice každodenní práce v potřebných souvislostech s celoživotním vzděláváním a s poznatky pro rychlý a udržitelný rozvoj.

Stoupající požadavky na čištění a předúpravy povrhů, potvrdila i velká účast na loňském semináři s touto tématikou v dubnu v Čejkovicích. Organizátoři tohoto letošního setkání z „Centra pro povrchové úpravy“ a „Povrcháře“, připravují program na základě Vašich požadavků, které můžete poslat na email info@povrchari.cz nebo se i přihlásit do programu s příspěvkem či prezentací do sborníku.

Universální ani ideální způsob čištění a předúprav zatím neznáme. Důkladným posouzením všech aspektů na daném pracovišti a požadavků kladených na úpravu povrchu, můžeme však najít optimální řešení.

Zaváděním nových nekonvenčních metod a způsobů na základě poznatků z technických disciplín můžeme plnit náročné požadavky průmyslu.

Rychlý způsob získání potřebných informací, přátelská atmosféra a především vysoká odborná úroveň přednášejících, jsou zárukou dobře investovaného času.

Pokud přijmete pozvání k účasti, budeme se těšit na společné dubnové setkání v Čejkovicích.

Za Centrum pro povrchové úpravy,

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Rámcový program semináře

 • Strojírenské materiály a jejich čištění
 • Předúpravy povrchu pro následné technologie
 • Optimalizace volby předúpravy povrchů
 • Čištění pro náročné aplikace
 • Netradiční způsoby předúprav povrchu
 • Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy
 • Předúpravy povrchu pro nátěrové systémy
 • Prostředky a zařízení pro předúpravy povrchu
 • Technologie na zítra (lepení, 3D aditivní ...) pro strojírenství
 • Měřící technika a způsoby vyhodnocení čistoty povrchů
 • Legislativa a ekologie ve výrobě

Program

Součástí této akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních firem v oboru
 • Ukázky a nabídky firem z jednotlivých technologií povrchových úprav
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení s hudbou
  • exkurze

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foyeru hotelu

Organizační pokyny pro účastníky

Druhý odborný seminář „Technologie čištění a předúpravy povrchů“ se uskuteční v celém areálu hotelu Zámek v Čejkovicích ve dnech 3. a 4. 4. 2019.

Prezence účastníků semináře je 2.4.2019 od 17:00 do 18:00 a 3.4.2019 od 9:00 do 10:00 hodin v prostorách hotelu Zámek. Odborný program začíná v Loveckém sále v 10:00 hodin dle programu semináře. Program bude upřesněn v předstihu před zahájením semináře a zveřejněn na tomto webu

Cena dvoudenního semináře je 3800,- Kč + 21% DPH. Účastnický poplatek zahrnuje sborník přednášek, účast na přednáškách, účast na společenském večeru a občerstvení během akce.

Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce v ubytovacích kapacitách Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám). Informace naleznete též na internetových stránkách www.povrchari.cz. Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.hotelcejkovice.cz

Termín pro zaslání názvu přednášky a přednášejícího je do 5.3.2019 a termín pro zaslání textu přednášky je 20.3.2019. Termín pro zaslání závazné přihlášky je do 29.3.2019.

Přihláška přes web

Přihláška - dokument MS Word (*.doc)

Leták PDF

Úplný program odborného semináře

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest