Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

2. odborný seminář Kvalita ve výrobě

Ve dnech 1. a 2. 4. 2009 se uskutečnil, na Hotelu Zámek v malebných Èejkovicích, již druhý ročník odborného semináře ''Kvalita ve výrobě'', který Centrum pro povrchové úpravy pořádalo pro všechny pracovníky ze strojírenství.

Účelem tohoto semináře bylo seznámit zájemce o tuto problematiku s povinnostmi, které má dnes každý kdo vyrábí, resp. poskytuje služby a které pro organizace a jejich řídící pracovníky vyplývají z platných zákonů, harmonizovaných norem a legislativních předpisů ÈR a EU, souvisejících s jejich činnostmi.

Účast padesáti přítomných zástupců firem, potvrdila potřebu technické veřejnosti seznamovat se s touto problematikou. Přítomnost předních specialistů zabývajících se ''Kvalitou'' napomohla k získání nových kontaktů a k orientaci, kterou budeme muset řešit s blízkou budoucností.

Letošní 2. odborný seminář ''Kvalita ve výrobě'' byl orientován na hlavní směry systému managementu kvality, tak aby účastníci získali přehled o smysluplnosti zodpovědného řízení a orientovali se v požadavcích patřičných dokumentů kontrolních orgánů v této problematice a to ve všech souvislostech.

Zvládnutí současných požadavků na všech úrovních řízení je podmíněno poznáním a kompetencí. S tímto záměrem byly vybírány i příspěvky a program semináře s přáním přispět k podpoře konkurenceschopnosti a udržitelnosti podnikání v celém strojírenství.

Nashledanou v dubnu 2010 na třetím ročníku odborného semináře ''Kvalita ve výrobě''.

více fotografií

Seznam přednášek semináře - 2. odborný seminář Kvalita ve výrobě

Nový legislativní rámec pro oblast vnitřního trhu Principy legislativních změn. Technické požadavky, posuzování shody, akreditace, označení CE
Jiří Myšák - ÚNMZ Praha

Nový přístup a modulární koncepce posuzování shody ve světle nového legislativního rámce EU
Ing. Jaroslav Rajlich - Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Akreditovaná certifikace systémů managementu
Ing. Eva Èerná - Èeský institut pro akreditaci

Systém řízení jakosti
Ing. Václav Honejsek, CSc.

Udržitelný úspěch organizace - změna myšlení při zabezpečování kvality
Ing. Miroslav Staněk - Barum Continental spol. s r. o.

Význam technické normalizace pro zvyšování jakosti protikorozní ochrany
Ing. Hana Geiplová - SVÚOM s.r.o.

Možnosti čerpání finančních prostředků z operačního programu životní prostředí, oblast podpory 4.2 - odstraòování starých ekologických zátěží
Ing. Michaela Kváčová, MSc. - Ministerstvo životního prostředí

Staré ekologické zátěže a kontaminovaná místa české republiky
Ing. Jaromír Manhart - Ministerstvo životního prostředí

Hutnictví a kovovýroba - základ českého průmyslu
Ing. Martin Karfus, CSc. - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pojednání o možných aplikacích managementu rizik
prof. Dr. Ing. Jiří Marek - TOSHULIN, a.s.

Kvalifikace a certifikace technického personálu
Ing. Michaela Feistnerová - APC

Vliv kvality provozních kapalin na korozi
Alena Lomozová - SVÚOM s.r.o.

Palstat CAQ - počítačová podpora řízení jakosti
Ing. Jaromír Palán - PALSTAT s. r. o.

Kontrola nepřístupných prostor a využití vysokorychlostního videa při kontrole strojů a zařízení
Ing. Alena Němečková - Olympus C&S s.r.o.

Využití metody vířivých proudů při údržbě letadel
Ing. František Mojžíš - Èeské aerolinie

Co se nezměnilo a co je nového v předpisové základně pro metrologii
Ing. Miroslav Pospíšil - Èeský metrologický institut

Zkoušení korozivzdorných ocelí pro zajištění jejich kvality
Ing. Otakar Brenner, CSc. - SVÚM a.s.

Normativní dokumenty podporující, procesní a systémový přístup v oblasti managementu
Ing. Jaroslav Skopal CSc. - ÚNMZ Praha

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest