Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Ohlédnutí za 3. Odborným seminářem Kvalita ve výrobě.

Ing. Petr Holeček

Zima již snad nadobro opustila kraje české i moravské a tak krásný slunný dubnový den v malebném jihomoravském městečku Čejkovice mohl přivítat účastníky odborného semináře na téma Kvalita ve výrobě. Jak již tradice tomu velí, i letos seminář nalezl útulný azil na tamní středověké tvrzi ze 13. století přestavěné na krásný hotel Zámek, kde organizátoři z Centra pro povrchové úpravy pro účastníky připravili ve dvou dnech (14. - 15. 4. 2010) soubor odborných informací, týkající se otázek jakosti, legislativy ale i ekologie ve strojírenství a to vše buï formou přednášek nebo formou prezentačních stolků jednotlivých firem.

V podvědomí mnoha účastníků je toto místo spjaté s tradicí kvalitních odborných seminářů pořádané realizačním týmem Centra pro povrchové úpravy. A tak i letos návštěvníci zadali do svých navigačních systému souřadnice 48°53'45.978'' N 16°56'18.812'' E a vyrazili vstříc zajímavým tématům z oblasti kvality a legislativy ve strojírenství.

Mezi 9 - 10 hodinou se účastníci s pořadateli pozdravili na společné registraci a poté již mohl Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - garant semináře, v 10 hodin zahájit úvodním slovem běh přednášek. Hned v úvodu zazněl příspěvek od Ing. Jaroslava Railicha ze Strojírenského zkušebního ústavu v Brně na téma Dovoz strojírenských výrobků do ČR (EU) a vývoz do vybraných třetích zemí. Dopolední běh přednášek tak byl zaměřen na problematiku legislativy nutných při strojírenské výrobě.

Odpolední běh přednášek byl ve znamení firem, zabývajících se problematikou kvality až jako dodavatelé zařízení nebo systémů řízení. Své místo na prezentaci zde měly například firmy ZVVZ a.s. Milevsko, VUT v Brně, Olympus Czech Group s.r.o. a SVÚM-CZ s.r.o. Kolín.

Jak se sluší na krásné vinařské městečko, poskytlo účastníkům semináře na konci přednáškového dne exkurzi do útrob zámecké vinotéky, kde byla prohlídka i ochutnávka místního archívu čejkovských vinařů. Někteří využili též možnosti nakoupit pro své blízké či sobě jako vzpomínku milý suvenýr v podobě archivního vína. Po exkurzi začal společenský večer v hotelu Zámek při hudebním doprovodu moravských písní i jadrných příhod moravského harmonikáře.

V druhém dnu semináře byl připraven dopolední blok přednášek, který by se dal shrnout pod záštitu jednotlivých firem, které představily svůj výrobní program nebo směr svého výzkumu a bádání. Závěrečnou přednášku měl doc. Ing. Milan Hutyra, CSc z Vysoké školy báòské z Technické university v Ostravě na téma základ managementu organizace. Zakončení semináře bylo jako tradičně v režii garanta celé akce - doc. Ing. Viktora Kreibicha, CSc, který poděkoval účastníkům a vyzval k pokračování v rozvíjení vědomostí v oblasti kvality ve výrobě i v dalších ročnících.

Tento seminář již není zaměřen pouze pro odborníky z oboru povrchových úprav. Organizátorům se podařílo uspořádat tématicky velmi zajímavý seminář a vyplnit tak pomyslnou mezeru v široké nabídce odborných akcí. Toto potvrdilo svojí přítomností více jak šedesát přihlášených účastníků. Je potřeba poděkovat všem přednášejícím za jejich přínosné příspěvky. Jejich velmi dobrou úroveò lze hodnotit z trvale velké účasti posluchačů po celou dobu semináře. Za celou akci bych za sebe zmínil pomyslnou trojici příspěvků, které pro mě znamenaly jasný smysl takových akcí a především pak získání nových poznatků, které lze aplikovat v praxi. Prvním takovým příspěvkem bylo Hodnocení rizik provozu chemických zařízení a predikce poruch Ing. Otakara Brennera, CSc. - SVÚM a.s., kdy nám připomněl zásady pro inspekční kontroly a postupy těchto kontrol pro hodnocení stavů konstrukcí, zařízení a dílců při pracovním režimu či zatížení. Neméně zajímavým příspěvkem byla přednáška pana Ing. Libora Dupala o kvalitě výrobků a ochraně zájmů spotřebitele ze Sdružení českých spotřebitelů. Posluchač získal informace jaké nároky jsou kladeny na výrobek, jaké legislativní povinnosti má výrobce a jakou ochranou je spotřebitel chráněn. Třetím takovým příspěvkem bylo téma zlepšení pracovního prostředí i ekonomiky provozu lakovny v H11 v ZVVZ a.s., Milevsko. Poutavá prezentace modernizace lakovny velkých dílců s využitím sektorování lakovny na menší celky a tím přímé eliminace nákladů na stříkání, údržbu a režii lakovny. Velmi důležité ze strany přípravy této akce je vhodná skladba příspěvků i orientace na skutečnou spolupráci mezi vysokými školami (ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB v Ostravě).

fotografie

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest