Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Přihláška na odborný seminář - ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ PŘED LEPENÍM - Předpokládaný termín březen – duben 2021*

* Dle celospolečenské situace a počtu přihlášených

Údaje o přihlášených
Jména a příjmení účastníků:

Fakturační adresa (Vložné činí 605,- Kč s 21 % DPH za osobu.)

Název firmy:  
Adresa firmy:
PSČ:   
IČ/DIČ: /
Kontaktní telefon:
Kontaktní e_mail:
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest