Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Přihláška

Závazná přihláška na odborný seminář

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAV POVRCHU - Čejkovice - 10.6. - 11.6.2020

Údaje o přihlášených
Název firmy:  
Ulice:
Město:
PSČ:   
IČ/DIČ: /
Počet účastníků:
Účastnický polatek za jednu osobu je 4000 Kč + 21% DPH. V případě objednávky reklamního stolku je cena za jednu osobu již v ceně reklamního stolku.

Jména a příjmení účastníků:

Ubytování
Mám zájem o zajištění ubytování:
Ubytování bude zajištěno, pořadatelem semináře dle požadavku v přihlášce v ubytovacích kapacitách Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování (ubytování si hradí každý účastník sám). Včas přihlášeným garantujeme rezervaci ubytování. Z důvodu kapacity hotelu je omezeno ubytování v jednolůžkových pokojích. Přibližnou cenu ubytování je možné zjistit na www.hotelcejkovice.cz

V termínech:
9.6.2020    Počet osob:
10.6.2020    Počet osob:

Objednávka reklamy

Máme zájem o uvedení odborného příspěvku ve sborníku na téma:
Téma příspěvku:

Máme zájem o uvedení prezentace firmy nebo reklamy ve sborníku:
(reklama formátu A4, 2000 Kč + 21% DPH)

Máme zájem o firemní stolek a prezentaci firmy ve foyer hotelu:
(7000,- Kč bez DPH za stolek, cena je včetně účastnického poplatku pro 1 osobu) - počet reklamních stolků omezen


Údaje o odesílateli
Jméno a příjmení, titul:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e_mail:

Číslo účtu, z kterého bude provedena úhrada:
Datum provedení úhrady:

Závěrečné informace

Platbu proveďte ve prospěch účtu pořadatele:

Viktor Kreibich, Křejpského 1526, 149 00 Praha 4
č. účtu: 194 741 041/0100, Název banky: Komerční banka, Praha 4
Swift: KOMBCZPP
IBAN: CZ87 0100 0000 0001 9474 1041
DIČ: CZ470 818 077
IČ: 152 95 818
Var. symbol: „IČ Vaší organizace“
Konst. symbol: 308

Upozornění

  • Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100 % ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce
  • Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Náhrada za přihlášeného účastníka je možná.
  • Vyplněnou přihlášku pošlete laskavě co nejdříve na kontaktní adresu.
  • Uzávěrka zaslání příspěvků a reklam do sborníku je 20. 3. 2020

Kontaktní adresa:
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Semonice 110
551 01 Jaroměř

Mobil: +420 605 868 932

Email: info(at)povrchari.cz

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest