Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Povrchové úpravy ve strojírenství (Korozní inženýr)

Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV a Ústav strojírenské technologie Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci Centrem pro povrchové úpravy – CPU, pořádají v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“ s možnou certifikací dle Std. – 401 APC – Korozní inženýr

Školní rok 2019/2020

Termín zahájení únor 2019.

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto studia je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

Více informací včetně učebních plánů a přihlášky ke všem formám studiu naleznete na těchto odkazech

Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - nabídka studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - harmonogram studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - přihláška

Vedení studia

Vedoucí studia: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., +420 605 868 932
Odborný garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., +420 602 341 597
Administrativní záležitosti: Mgr. Tatiana Dolníková, +420 224 352 629
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest