Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Povrchové úpravy ve strojírenství (Korozní inženýr)

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze

Dvousemestrové postgraduální studium

Školní rok 2018/2019

Do studia je možné se ještě přihlásit. Termín zahájení 6.2.2018

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“. Cílem tohoto studia je přehlednou formou doplnit potřebné poznatky o tomto oboru pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat i na základě tohoto studia potřebnou certifikaci v oblasti protikorozních ochran a povrchových úprav. Způsobilost v tomto oboru je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

Více informací včetně učebních plánů a přihlášky ke všem formám studiu:

Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - nabídka studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - harmonogram studia
Povrchové úpravy ve strojírenství (korozní inženýr) - přihláška

Fakulta strojní ČVUT v Praze
Technická 4
166 07 Praha
Vedoucí studia: Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Odborný garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Tel: 224 352 622
Tel: 605 868 932
Administrativní záležitosti – Mgr. Pavla Tillingerová, telefon: 224 352 629
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest