Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

Kurz: Povlaky z práškových plastů

Kurz je určen pro pracovníky práškových lakoven, kteří potřebují získat, či si doplnit vzdělání, v této kvalifikačně náročné technologii povrchových úprav. Program studia umožňuje porozumět teoretickým základům a získat potřebné vědomosti z technologií nanášení práškových plastů.

Cílem studia je zabezpečit potřebnou kvalifikaci a certifikaci pro pracovníky práškových lakoven, zvýšit efektivnost těchto provozů a zlepšit kvalitu povrchových úprav z práškových plastů.

Obsah kurzu:

  • Předúprava a čištění povrchů, odmašťování, konverzní vrstvy.
  • Práškové plasty, rozdělení, technologie nanášení, aplikace.
  • Zařízení pro nanášení práškových plastů.
  • Práškové lakovny, zařízení, příslušenství, provoz.
  • Bezpečnost provozu a práce v práškových lakovnách.
  • Kontrola kvality povlaků z práškových plastů.
  • Příčiny chyb v technologiích a povlacích z práškových plastů.

Předpokládaný počet osob: min. 10 účastníků

Délka kurzu (dny): 42 hodin (7 dnů))

Vedoucí studia: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. – Centrum pro povrchové úpravy

Odborný garant: doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - Centrum pro povrchové úpravy

Místo konání: ČVUT v Praze
Fakulta strojní
Ústav strojírenské technologie
Technická 4
166 07 Praha 6

Bližší informace:

Kurz je rozdělen do tří dvoudenních bloků s výukou dle harmonogramu. Na závěr kurzu se uskuteční exkurze do vybraného galvanického provozu a konzultace k specializovaným odborným okruhům dle přání a zaměření posluchačů. V případě zájmu je možné zajistit ubytování na vysokoškolských kolejích. Ceny pokojů včetně snídaně jsou následující:

  • jednolůžkový pokoj – 620,- Kč
  • single use/ dvoulůžkový pokoj pouze pro jednu osobu – 720,- Kč
  • dvoulůžkový pokoj – 1040,- Kč

Prosím o informaci, zda budete požadovat ubytování dle harmonogramu studia. Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám. Po úspěšném ukončení kurzu bude účastníkovi vydáno osvědčení o absolvování kurzu. V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky.

Více informací:

Povlaky z práškových plastů - leták
Povlaky z práškových plastů - přihláška
Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest