Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

CTIV – Centrum technologických informací a vzdělávání při Ústavu strojírenské technologie,

Fakulty strojní ČVUT v Praze a

CPÚ – Centrum pro povrchové úpravy

připravili na základě aktuálních potřeb technické veřejnosti

ODBORNÝ SEMINÁŘ RIZIKA V TECHNOLOGIÍCH LEPENÍ

Záměrem této odborné akce je seznámit konstruktéry, projektanty, technology a další technickou veřejnost s problematikou rizik a bezpečnosti v technologiích lepení.

Termín 17. 6. 2021 od 10:00 hod*

* Předpokládaný konec tohoto semináře ve 14:00 hod

Z připravovaného programu:

  • Rizika v problematice strojírenských technologií
  • Kontrola čistoty povrchu
  • Rizika v lepení
  • Kontrola lepených spojů
  • Normy a certifikace pro pracoviště lepení
  • Příčiny a chyby při lepení
  • Příspěvky výrobců prostředků pro čištění a lepení
  • Zodpovězení dotazů z praxe

Vzhledem k velkému zájmu o tuto problematiku a k současným omezujícím opatřením, proběhne seminář bezkontaktně – online přes MS TEAMS, odkaz bude včas zaslán. Dovolujeme si požádat všechny zájemce o včasné přihlášení na adresu tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz. Případné dotazy k programu na telefonu organizátorů. Vyzkoušení a ovládání techniky proběhne 15. 6. 2021 od 9:00 do 10:00 hod pro účastníky.

Vložné semináře činí 500,- Kč bez DPH (605,- Kč včetně DPH) za posluchače a zahrnuje náklady na organizační výdaje. Přihláška.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
ODBORNÝ GARANT
Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz
+420 602 341 597

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE
ORGANIZAČNÍ GARANT
Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz
+420 720 108 375

Mediální podpora: povrchari.cz, Technický týdeník

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest