Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

ODBORNÝ SEMINÁŘ

ÚSPORY ENERGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ

Odborný seminář pro zájemce o možnosti úspor v technických oborech a energetice v rámci konání MSV 2022 v Brně.

Cílem je poskytnout kontakty a praktické příklady jak optimalizovat výrobní náklady a ušetřit energii. Vždyť ta ušetřená je ta nejlevnější!

Tento odborný seminář se uskuteční 6.10.2022 od 10:00 do 13:00 hodin na brněnském výstavišti v přednáškovém sále č.103 Administrativní budovy (ve výškové budově BVV, vstup vlevo od brány 1).

Z programu:

  • Snížení pasivních odporů a tření funkčních dvojic.
  • Prodloužení životnosti obráběcích a tvářecích nástrojů.
  • Úspory energií nastavením optimálních parametrů tepelných zdrojů a kotelen.
  • Čistění vnitřních povrchů topných systémů a chladičů.
  • Odstranění silných korozních vrstev a povlaků nátěrových hmot rychle a levně.
  • Netradiční a provozně levné nové zdroje tepla. Pelety. Tepelná čerpadla. Reflexní fólie.

Akce je připravena Centrem pro povrchové úpravy – CPÚ, správou brněnských veletrhů a výstav – BVV a Fakultou strojní ČVUT v Praze, Ústavem strojírenské technologie.

Akci hradí BVV a organizátoři akce, přesto z důvodu kapacity sálu si Vás dovolujeme požádat o včasné vyplnění elektronické přihlášky online přihlášky.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
ODBORNÝ GARANT
Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz
+420 602 341 597

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE
ORGANIZAČNÍ GARANT
Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz
+420 720 108 375

Mediální podpora: povrchari.cz, Technický týdeník

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest